Het Computercertificaat

Het Computercertificaat dat door ComputerCertificaat.nl wordt uitgegeven, is voor deelnemers die een toets, met een positief eindresultaat, hebben afgelegd. Het Com- putercertificaat is een schriftelijk bewijs dat de daarop genoemde deelnemer/deelneemster, de op het certifi- caat genoemde vaardigheden van de computer en software beheerst en daarvan een toets heeft afgelegd. ComputerCertificaat.nl ziet toe dat het niveau en de kwaliteit van de toets gewaarborgd is. Lees verder >>